Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn motorrijders (Motor Vrienden Club) en delen onze passie met kinderen die in moeilijke situaties verkeren.

Ieder kind kan rekenen op onze steun, dit gaat om misbruikte, mishandelde, gepeste, zieke en anders-valide kinderen. Ook kinderen die door omstandigheden zoals brand hulp nodig hebben bij aankoop nieuwe schoolmateriaal, speelgoed,... proberen we zoveel mogelijk te helpen.

Daar wij een groep vrijwilligers zijn organiseren we af en toe benefieten om geld in te zamelen voor de kinderen.

Doordat we bikers zijn worden we gezien en gehoord.

Actie ondernemen en ondersteuning bieden ter bestrijding van pedofilie en andere misbruiken is ook iets waar we ons voor inzetten. Dit zowel psychisch als fysieke ondersteuning van kinderen en jongeren.

We nemen de kinderen op in onze P.O.A.C-familie en kunnen steeds rekenen op onze steun. We organiseren een dag waarop zij alle aandacht krijgen en ze weten dat ze speciaal zijn.
Elk kind zal een Protected kind zijn en zal 24/7 op onze steun kunnen rekenen. Het kind zal ook herkenbaar zijn als Protected voor de buitenwereld.


Wij beloven eveneens dat we er op zullen toezien dat het misbruik , mishandeling niet meer zal plaats vinden en er alles aan zullen doen om in te grijpen waar het nodig is om het kind wettelijk te beschermen.

Wanneer een kind verwikkeld is in een rechtzaak en het voelt zich niet veilig in de rechtbank dan zullen wij het kind hierin vergezellen.

Wij ondernemen nooit geen acties naar de daders, hiervoor is justitie er.

We zijn geen MC en hebben hier ook geen intenties toe om dit te worden.